E-challenge Harmonogram Trasa Posádky Partneři Kontakt Archiv 2019 Registrace!
Souhlas se zpracováním osobních údajů
 1. Udělujete tímto souhlas společnosti EV Solutions s.r.o., pořadateli výzvy E-challenge, se sídlem v Semice 323, 289 17 Semice, IČ: 05832365, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 271641 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení

  • název společnosti

  • e-mail

  • telefonní číslo

  • kontaktní adresa

  • identifikátory společnosti (IČO, DIČ,..)

  • obrazové a zvukové záznamy z přípravy a průběhu výzvy E-challenge.

 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem  pořádání a propagace výzvy E-challenge. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nejdéle 5-ti let.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@e-challenge.cz

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  • na přenositelnost údajů,

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

© 2021 Všechna práva vyhrazena EV Solutions s.r.o.